Polityka Ochrony Prywatności

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Dlaratownictwa.eu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Dlaratownictwa.eu jest MNC Poland Michał Naczk.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MNC Poland Michał Naczk oraz Sklepu w zakresie Dlaratownictwa.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Dlaratownictwa.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz pola na dane oznaczone symbolem gwiazdki, są wymagane do poprawnej realizacji zamówienia.

5. Klienci mogą przeglądać Dlaratownictwa.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych. Do złożenia zamówienia w sklepie Dlaratownictwa.eu nie jest wymagana rejestracja klienta.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Dlaratownictwa.eu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadku, kiedy zamówienie do jego poprawnej realizacji wymaga wysyłki, dane osobowe są przekazywane firmie realizującej wysyłkę.

8. MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.

9. MNC Poland Michał Naczk oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.

10. MNC Poland Michał Naczk wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. MNC Poland Michał Naczk stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Dlaratownictwa.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Dlaratownictwa.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie. 

Stetoskop | Laryngoskop | Odzież Medyczna | Sprzęt Medyczny | OpenCart Dlaratownictwa.eu - MNC Poland © 2023